Przejdź do głównej zawartości

INOVROCLAVIENSIS – ambasador miasta nie tylko z nazwy

Z końcem sierpnia podsumowania swojej działalności za r. sz. 2007/2008 dokonał INOVROCLAVIENSIS z Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka w Inowrocławiu, który koncertował również w wakacje. Występy chóru, czy zespołu muzyki dawnej znalazły odbicie w mediach innych miast (prasie, internecie, radiu, TVB, TV Polonia). Szczególny dla zespołu był koncert „Na dworach Europy”, który odbył się 29.06.2008 r. w sali Bogusława, na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Publiczność entuzjastycznie przyjęła występ młodych artystów, a pełne podziwu wpisy do kroniki, są wspaniałym podziękowaniem (należy przypomnieć, że w minionych latach poprzednie grupy „Inovroclaviensis” występowały tutaj już kilkakrotnie).
Dzień wcześniej inowrocławianie grali, śpiewali i tańczyli w Angermunde w Brandenburgii, a następnego dnia wystąpili z koncertem inauguracyjnym na II Trzcińskich Spotkaniach z Muzyka Dawną. Tutaj ,w Trzcińsku - w ramach warsztatów artystycznych - aż 12 zespołów z całej Polski koncertowało w różnych miejscowościach woj. zachodniopomorskiego, a także doskonaliło swoje talenty pod okiem znakomitych profesorów z Akademii Muzycznej w Warszawie i Białymstoku: Cezarego Szyfmana, Tadeusza Czechaka, Michała Straszewskiego. W dniu 13 lipca b.r. chórzyści z „Inovroclaviensis” wraz z zespołem „Cantate Deo” uświetnili pięknym śpiewem uroczystą liturgię Mszy św. pontyfikalnej, celebrowanej przez Abpa Henryka Muszyńskiego, metropolitę gnieźnieńskiego, podczas której ogłoszony został na świat, dekret Ojca Świętego Benedykta XVI, wynoszący inowrocławską romańską świątynię Imienia NMP do godności bazyliki mniejszej. Uroczystość ta była transmitowana przez TV Polonia, a informację o niej przekazała także TV3 Bydgoszcz. Wymieniając ciekawsze koncerty zespołu z „Korczaka” należy wspomnieć kwietniowy, podczas Ogólnopolskiego Spotkania Nauczycieli w III LO w Inowrocławiu, który zachwycił zacnych gości ze „szkół jadwiżańskich” (YouTube). W maju zespół był podziwiany na inauguracji Wystawy Gospodarczej „Produkt Roku”, w czerwcu na zaproszenie Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej uświetnił koncertem historyczne obchody 625 rocznicy Pierwszego Użycia Broni Palnej na Ziemiach Polskich. Ogólnopolski Konwent Burmistrzów odbywający się w Gniewkowie był zaszczycony koncertem inowrocławskiego zespołu. Także Gąsawa Leszka Białego na 620- lecie, a Jarocin na 750–lecie, zaprosiły inowrocławski, renesansowy zespół do dworskiego muzykowania. W Toruniu „Capella Inovroclaviensis” inaugurowała Europejskie Dni Dziedzictwa z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Dni Europejskie pod patronatem Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu uświetniane były występami młodzieżowego chóru „Inovroclavieiensis”, który wykonał parafrazy znanych przebojów wielu narodów i Hymn UE. W podsumowaniu tym należy przypomnieć zdobycie II miejsca i tytułu Silver Band na 17.Międzynarodowym Konkursie Chórów w Pradze (grudzień’2007), a także wspólne śpiewanie „Inovroclaviensis” ze Zbigniewem Wodeckim podczas nocnego koncertu przy tężniach w Solankach na 36. Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych. W artykule tym opuszczono niektóre wydarzenia artystyczne, którego twórcą był „Inovroclaviensis” ponieważ informacje o nich były już na lokalnych stronach internetowych. Rodzice członków „Inovroclaviensis” pokrywali koszty udziału w festiwalach, konkursach, czy warsztatach artystycznych. Pozostałe wyjazdy i koncerty były sponsorowane przez fanów zespołu i chóru spoza Inowrocławia.

Popularne posty z tego bloga

Chór Inovroclaviensis Cantans / zespół Musica Antiqua Inovroclaviensis

Chór Inovroclaviensis Cantans / zespół Musica Antiqua Inovroclaviensis Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu,  powiat inowrocławski Kierownictwo artystyczne:  Izabela Szyma –Wysocka,  Danuta Szyma Polska i Międzynarodowa Federacja Pueri Cantores – IFPC Polski Związek Chórów i Orkiestr O/ Bydgoszcz Archidiecezja Gnieźnieńska

„Festiwal Muzycznych Interpretacji Konstelacje ‘2017”, Inowrocław.

Organizator festiwalu: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie   „Cantio” w dniach od 23 do 25 czerwca 2017. Festiwal ma ciekawą formułę otwartych wernisaży, recitali i koncertów.         Tegoroczna inauguracja „FIM Konstelacje’2017” miała miejsce 23 czerwca   o godz. 17.00 w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu. Tutaj właśnie prezentowano rękodzieło, sztukę malarską i teatralną. W holu domu kultury odbył się wernisaż pracowni plastycznych Agnieszki Tylińskiej - Sopolińskiej i Andrzeja Bronieckiego oraz pracowni artystyczno-krawieckiej Anny Sopolińskiej. Następnie o godz. 18.00,   w sali widowiskowej przedstawiono widzom monodram Joanny Bator „Ciemno, prawie noc” w reżyserii Małgorzaty Wojciechowskiej.

Ingres Prymasa Polski- chóry: Inovroclaviensis & Archikatedralny Prymasowski

Połączone chóry - Inovroclaviensis z MDK w Inowrocławiu, zrzeszony w Federacji Pueri Cantores i Archikatedralny Prymasowski - śpiewały Magnificat Jacka Różyckiego na Ingresie Prymasa Polski Abpa Henryka Józefa Muszyńskiego metropolity gnieźnieńskiego w czasie mszy św. w bazylice Archikatedralnej w Gnieźnie w dniu 19 grudnia 2009. Dzieło zostało wykonane z obsadą instrumentalną na septet instrumentów dętych blaszanych, dwoje skrzypiec ( Izabela Duda, Jacek Kaczor) i organy (Ryszard Superczyński). Chóry przygotowali dyrygenci: Danuta Szyma , Izabela Szyma -Wysocka, Bogdan Olszak, ks. prof. Dariusz Sobczak.