Przejdź do głównej zawartości

Inovroclaviensis Cantans na Jubileuszu w San Damiano Podlasia

Inovroclaviensis Cantans na Jubileuszu  w San Damiano Podlasia.

Jubileusz  800 lecia Charyzmatu  św. Klary z Asyżu obchodziły  zakony klarysek na  całym świecie wraz z zakonami  franciszkańskimi.  W dniach 11-12 sierpnia 2012 Zakon Sióstr Klarysek  w Hajnówce zakończył  uroczystości jubileuszowe  połączone z odpustem ku czci  św. Klary,  patronki telewizji.
Mszy  św. przewodniczył  JE ks. Bp Antoni Pacyfik Dydycz  OFMCap, metropolita diecezji drohiczyńskiej. Dwie z sióstr klarysek  składały  pierwsze śluby  zakonne profesji czasowej. Całą uroczystość uświetniła  bogata liturgia muzyczna chóru Inovroclaviensis Cantans z Inowrocławia. W liturgii po łacinie partie  solowe z chórem  wykonali:  Katarzyna  Andryszak,  Katarzyna Antczak, Andrzej Franczak, Martyna Kryszak  i Konrad Świtaj. Dużą atrakcją dla mieszkańców  Hajnówki i gości  zaproszonych  na  uroczystość  w zakonie  był koncert  renesansowego zespołu muzyki dawnej Musica Antiqua Inovroclaviensis oraz recital znakomitego akordeonisty Mikołaja Stolarskiego, absolwenta UM im. Fryderyka Chopina w Warszawie . Chór i zespół  występuje  pod dyrekcją Izabeli Szyma-Wysockiej i Danuty Szyma;  reprezentuje  powiat inowrocławski, Młodzieżowy Dom  Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, region Kujawsko-Pomorski, Polską Federację Pueri Cantores  oraz Polski Związek Chórów i Orkiestr w Bydgoszczy.  Ciekawostką jest to, że siostry klaryski z Hajnówki są najmłodszym zakonem w Polsce  działającym  od 2003, lecz  ich  San Damiano już  stało  się ważnym ośrodkiem religijnym i kulturalnym. Koncertują  w Hajnówce  znakomite chóry i  zespoły.  Tutaj dwa lata temu na konsekracji  przyklasztornego kościoła pw. Św. Klary  śpiewały  Poznańskie Słowiki pod dyrekcją  prof. Stefana Stuligrosza. Tu,  w znakomitej akustyce  tej świątyni odbywają się koncerty muzyki organowej i zespołów  kameralnych. Po koncertach inowrocławskie słowiki  odpoczywały  w gospodarstwie agroturystycznym w pobliskim Orzeszkowie.  Zwiedziły też Muzeum Multimedialne  i Rezerwat Żubrów w Białowieży.  Wyjazd chóru i zespołu  był  sponsorowany przez  sympatyków   „Inovroclaviensis”  z  odległego   Podlasia, a termin koncertu  był zarezerwowany przez zakon już w sierpniu ubiegłego roku.Popularne posty z tego bloga

Gaudeamus Igitur na WSP im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu

Inauguracji roku akademickiego 2017/2018 na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu przewodniczył Rektor uczelni dr Wiesław Juchacz wraz z Senatem, a przybyli nań studenci, przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych współpracujący z placówką. W programie uroczystości zabrzmiał dumny hymn „Gaude Mater Polonia” i wielowiekowestudenckie „Gaudeamus Igitur”. Najlepszym studentom roku akademickiego 2016/2017 wręczono nagrody uczelniane, a studenci pierwszego roku otrzymali indeksy po złożeniu uroczystego ślubowania.

Fragmenty koncertu kolęd zespołów z MDK im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu

Fragmenty koncertu nagrano telefonem komórkowym - dziękujemy za udostępnienie
Dodatkowo kilka zdjęć z tego występu


„Da Pacem Domine” i ”Noc Chórów” w Rzeszowie

„Inovroclaviensis Cantans” uczestniczył w 9. Kongresie Polskiej Federacji Pueri Cantores w Rzeszowie od 7-9.09.2017 z udziałem 26 polskich i 5 chórów zagranicznych.Świętowano jubileusz 25 lecia tej federacji, nawiązując również doradosnych obchodów nadchodzącej 100r. Niepodległości Polski.