Przejdź do głównej zawartości

Niezapomniany koncert „Z pastorałką u żłóbka”

Niezapomniany koncert „Z pastorałką u żłóbka”.
Kto nie był na tym koncercie, niech żałuje. To wydarzenie miało miejsce 12 stycznia 2013 w inowrocławskiej bazylice. W sypiący śniegiem wieczór „Z pastorałką u żłóbka” koncertowała Mała Orkiestra Symfoniczna z Tarnowa i Sanktuaryjny Chór Mieszany z bazyliki w Tuchowie pod dyrekcją dra Jana Mikołaja Gładysza.

Koncert gości spotkał się z dużym aplauzem inowrocławskiej publiczności. Kolędowanie rozpoczęło się liturgią muzyczną mszy świętej. Później program koncertu stanowiły piękne, mało znane w naszym regionie kolędy i w rytmach polskich tańców narodowych. Grupę ponad pięćdziesięciu wykonawców, chórzystów i instrumentalistów, w przeważającej części stanowili gimnazjaliści, licealiści i studenci oraz kilkunastu dorosłych. Należy podkreślić, że Małopolanie potrafili wspaniale zorganizować się, gdyż niektórzy studenci akademii muzycznych zjechali na kolędowanie prosto z innych koncertów w Chinach. Gościnnie z orkiestra grała na klarnecie Kamila Pozimka uczennica inowrocławskiej szkoły muzycznej. W sobotę, przed południem, odbyło się uroczyste spotkanie zespołów z przedstawicielami powiatu inowrocławskiego, kustoszem inowrocławskiej bazyliki, dyrekcją MDK im. Janusza Korczaka, także Radą Rodziców. Goście zwiedzili Instytut Prymasa Kardynała Józefa Glempa, Muzeum Jana Kasprowicza i park uzdrowiskowy. Oba zespoły  gościły w  rodzinach chórzystów Inovroclaviensis Cantans. Wyjeżdżając w niedzielę z Inowrocławia, niestrudzeni kolędowali jeszcze w pobliskim Klasztorze Oblatów Maryi czyli  Sanktuarium Pani Kujaw w Markowicach, a do wieczora jeszcze we Włocławku i Warszawie, zanim dotarli do Tarnowa i Tuchowa.
Popularne posty z tego bloga

Gaudeamus Igitur na WSP im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu

Inauguracji roku akademickiego 2017/2018 na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu przewodniczył Rektor uczelni dr Wiesław Juchacz wraz z Senatem, a przybyli nań studenci, przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych współpracujący z placówką. W programie uroczystości zabrzmiał dumny hymn „Gaude Mater Polonia” i wielowiekowestudenckie „Gaudeamus Igitur”. Najlepszym studentom roku akademickiego 2016/2017 wręczono nagrody uczelniane, a studenci pierwszego roku otrzymali indeksy po złożeniu uroczystego ślubowania.

Fragmenty koncertu kolęd zespołów z MDK im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu

Fragmenty koncertu nagrano telefonem komórkowym - dziękujemy za udostępnienie
Dodatkowo kilka zdjęć z tego występu


„Da Pacem Domine” i ”Noc Chórów” w Rzeszowie

„Inovroclaviensis Cantans” uczestniczył w 9. Kongresie Polskiej Federacji Pueri Cantores w Rzeszowie od 7-9.09.2017 z udziałem 26 polskich i 5 chórów zagranicznych.Świętowano jubileusz 25 lecia tej federacji, nawiązując również doradosnych obchodów nadchodzącej 100r. Niepodległości Polski.