Przejdź do głównej zawartości

Inovroclaviensis Cantans w Austrii: Melk w Dolinie Wachau, Wiedeń (lipiec 2014)

Śpiew chórów nawet z odległych kontynentów wypełnia latem „muzyczną przestrzeń” zabytków Austrii. Wśród nich był chór „Inovroclaviensis Cantans” z Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu reprezentujący Polską Federację Chórów Pueri Cantores i PZChiO w Bydgoszczy. Niedawno odbył muzyczną podróż do Austrii, w roku swego Jubileuszu 35 lecia działalności artystycznej. Śpiewał we Wiedniu, Klosterneuburgu oraz Melku w Dolinie Wachau nad Dunajem. Tam swoimi koncertami akcentował polską obecność w kulturze europejskiej.
Niezapomnianym przeżyciem dla „Inovroclaviensis Cantans” był koncert w Opactwie Benedyktyńskim w Melku, uważanym za najcenniejszy zabytek pałacowo-klasztorny Austrii zwany perłą baroku. Na godzinę przed wyznaczonym dla nas terminem śpiewał tu i nagrywał swój występ chór z dalekiej Australii. Liczni turyści zwiedzający ten zabytek są publicznością dla koncertujących chórów, które dla splendoru tego miejsca zjeżdżają z całego świata, żeby tu w Melku wystąpić. Ponadto chór musi spełnić określone wymagania repertuarowe, aby zostać wpisanym do planu koncertów. Ciekawostką literacką jest fakt, że Opactwo Benedyktyńskie w Melku było inspiracją dla włoskiego pisarza Umberta Eco do napisania jednej z jego najsłynniejszych książek pt. „Imię Róży”. To właśnie stąd pochodził Adso główny bohater i narrator powieści.

Kolejny koncert „Inovroclaviensis Cantans” był w Wiedniu-Klosterneuburgu , zabytku pałacowo - sakralnym 900 letniego opactwa Kanoników Regularnych w Austrii i stanowił również dużą atrakcję dla chóru. Zaraz po naszym występie w tym klasztorze śpiewał chór chłopięco-męski z Kalisza. Jeszcze przed koncertem oglądaliśmy eksponaty skarbca i pałacu. Dowiedzieliśmy się też, że w tej dzielnicy miasta znajduje się główna siedziba powiatu wiedeńskiego.

Słowiki z Inowrocławia długo jeszcze będą wspominać swoje koncerty, sympatyczne przyjęcie zarówno w parafii austriackiej Wiednia pw. Tomasza Apostoła jak i w Polskiej Misji Katolickiej zakonu „Zmartwychwstańców” W tych świątyniach śpiewaliśmy całą liturgię muzyczną mszy świętej, a później był koncert. Zwiedzaliśmy wiedeńską starówkę ogrody cesarskie z Zamkiem Schonbrunn, dziedziniec Pałacu Hofburg, gdzie mieszkała cesarzowa Elżbieta Bawarska pieszczotliwie zwana Sissi. Dotknęliśmy także naszej polskiej historii na słynnym wiedeńskim Kahlenbergu poświęconym pamięci króla Jana III Sobieskiego.

W programie naszych koncertów „Musica Sacra” partie solowe śpiewali: Monika Kolska – alt, Tobiasz Woźniak – tenor. Dyrygenci: Izabela Szyma-Wysocka i Danuta Szyma, chórowi akompaniował oraz dał recital organowy Krzysztof Fryska. Projekt był realizowany przez powiat inowrocławski, dyrekcję MDK w Inowrocławiu i Radę Rodziców.


Krzysztof Fryska – rodowity Żninianin, w czerwcu 2010 roku ukończył Szkołę Muzyczną II st. przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie w klasie organów Ryszarda Superczyńskiego. Występował w kraju i Szwecji. Od listopada 2011r. pełni funkcję organisty w parafii NMP KP w Żninie. Jest studentem. Akompaniował chórowi „Inovroclaviensis Cantans” na Festiwalu Musica Antiqua Zneynae w Żninie (2013) oraz na koncertach w Austrii, gdzie w Melku i Wiedniu-Klosterneuburgu wykonał recitale organowe (2014). W najbliższej przyszłości będzie miał wspólny występ z „Inovroclaviensis Cantans” w bazylice pw. Imienia NMP w Inowrocławiu. Pomimo tego, że Krzysztof Fryska swoją przyszłość wiąże z zawodem magistra farmacji, to muzyka i gra na organach stanowią ważną część jego życia.

Popularne posty z tego bloga

Chór Inovroclaviensis Cantans / zespół Musica Antiqua Inovroclaviensis

Chór Inovroclaviensis Cantans / zespół Musica Antiqua Inovroclaviensis Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu,  powiat inowrocławski Kierownictwo artystyczne:  Izabela Szyma –Wysocka,  Danuta Szyma Polska i Międzynarodowa Federacja Pueri Cantores – IFPC Polski Związek Chórów i Orkiestr O/ Bydgoszcz Archidiecezja Gnieźnieńska

„Festiwal Muzycznych Interpretacji Konstelacje ‘2017”, Inowrocław.

Organizator festiwalu: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie   „Cantio” w dniach od 23 do 25 czerwca 2017. Festiwal ma ciekawą formułę otwartych wernisaży, recitali i koncertów.         Tegoroczna inauguracja „FIM Konstelacje’2017” miała miejsce 23 czerwca   o godz. 17.00 w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu. Tutaj właśnie prezentowano rękodzieło, sztukę malarską i teatralną. W holu domu kultury odbył się wernisaż pracowni plastycznych Agnieszki Tylińskiej - Sopolińskiej i Andrzeja Bronieckiego oraz pracowni artystyczno-krawieckiej Anny Sopolińskiej. Następnie o godz. 18.00,   w sali widowiskowej przedstawiono widzom monodram Joanny Bator „Ciemno, prawie noc” w reżyserii Małgorzaty Wojciechowskiej.

Ingres Prymasa Polski- chóry: Inovroclaviensis & Archikatedralny Prymasowski

Połączone chóry - Inovroclaviensis z MDK w Inowrocławiu, zrzeszony w Federacji Pueri Cantores i Archikatedralny Prymasowski - śpiewały Magnificat Jacka Różyckiego na Ingresie Prymasa Polski Abpa Henryka Józefa Muszyńskiego metropolity gnieźnieńskiego w czasie mszy św. w bazylice Archikatedralnej w Gnieźnie w dniu 19 grudnia 2009. Dzieło zostało wykonane z obsadą instrumentalną na septet instrumentów dętych blaszanych, dwoje skrzypiec ( Izabela Duda, Jacek Kaczor) i organy (Ryszard Superczyński). Chóry przygotowali dyrygenci: Danuta Szyma , Izabela Szyma -Wysocka, Bogdan Olszak, ks. prof. Dariusz Sobczak.