Przejdź do głównej zawartości

„Muzyczne Konstelacje” w regionie kujawsko-pomorskim (czerwiec 2015)

Inauguracja Festiwalu Interpretacji „Muzyczne Konstelacje”, który łączy Muzykę z innymi dziedzinami sztuki miała miejsce w Katedrze Św. Janów w Toruniu. Festiwal pojawił się jako innowacja kulturalna bogatego programu obchodów 70 lecia Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Koncert dedykowano z okazji 50 lecia kapłaństwa, ks. Andrzejowi Suskiemu Biskupowi Diecezji Toruńskiej. Na muzyczną ucztę przybyli utytułowani reprezentanci różnych stanów, m.in. trzech księży biskupów, magnificencje uniwersytetu, władze urzędu marszałkowskiego regionu kujawsko-pomorskiego i miasta Torunia.

Koncert pod kier. art. twórcy festiwalu prof. dra hab. Arkadiusza Kaczyńskiego miał formę tryptyku muzycznego.
„Musica Antiqua Inovroclaviensis” z Inowrocławia wprowadziła słuchaczy w niepowtarzalny klimat dawnej epoki, który tworzyły renesansowe kostiumy, subtelna muzyka dworska, historyczne instrumenty (flety, krumhorn, fidel, rebec, viole da gamba, lutnia), tańce dworskie z Krakowa na Wawelu i innych dworów Europy (kier. art. Danuta Szyma, choreografia Julitta Łubińska-Zielińska, Ryszard Wojtala).

Drugą część koncertu wypełniła śpiewana modlitwa Scholi Gregoriana Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, która wykonała antyfonę „Attendite a falsis prophetis” i kantyk „Magnificat” (kier. art. ks. Czesław Grajkowski).

W finale koncertu dokonał się absolut muzycznej modlitwy, kiedy „MAGNIFICAT” dzieło symfoniczno-oratoryjne Johna Ruttera wykonali - Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Chór Akademicki UMK w Toruniu (dyrygent Arkadiusz Kaczyński), chór „Inovroclaviensis Cantans” z Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu (dyrygent Izabela Szyma-Wysocka) , Elżbieta Stengert – sopran, wszystko pod dyrekcją ks. Czesława Piotra Grajkowskiego.

Publiczność była zachwycona koncertem, który dostarczył im różnorodne przeżycia estetyczne. Wspaniałe „Konstelacje Muzyczne” obficie wypełniły przestrzeń świątyni. Wydawało się nawet, że dźwięki „Magnificatu” uniosą jeszcze wyżej i tak wysokie sklepienie toruńskiej katedry Św. Janów.Zdjęcia: K. Kowalkowska, M. Pozimka

Popularne posty z tego bloga

Gaudeamus Igitur na WSP im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu

Inauguracji roku akademickiego 2017/2018 na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu przewodniczył Rektor uczelni dr Wiesław Juchacz wraz z Senatem, a przybyli nań studenci, przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych współpracujący z placówką. W programie uroczystości zabrzmiał dumny hymn „Gaude Mater Polonia” i wielowiekowestudenckie „Gaudeamus Igitur”. Najlepszym studentom roku akademickiego 2016/2017 wręczono nagrody uczelniane, a studenci pierwszego roku otrzymali indeksy po złożeniu uroczystego ślubowania.

Fragmenty koncertu kolęd zespołów z MDK im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu

Fragmenty koncertu nagrano telefonem komórkowym - dziękujemy za udostępnienie
Dodatkowo kilka zdjęć z tego występu


„Da Pacem Domine” i ”Noc Chórów” w Rzeszowie

„Inovroclaviensis Cantans” uczestniczył w 9. Kongresie Polskiej Federacji Pueri Cantores w Rzeszowie od 7-9.09.2017 z udziałem 26 polskich i 5 chórów zagranicznych.Świętowano jubileusz 25 lecia tej federacji, nawiązując również doradosnych obchodów nadchodzącej 100r. Niepodległości Polski.