Przejdź do głównej zawartości

„Inovroclaviensis Cantans” śpiewa na „Ad Fontes” w Poznaniu

W dniach od 10 do 13.09.2015 Poznań będzie chóralną stolicą Polski. W Poznaniu odbywać się będzie VIII Krajowy Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores w którym uczestniczą 22 młodzieżowe chóry polskie i gościnnie chór z Niemiec. Ogółem do Poznania przybędzie ponad 800 młodych artystów, również goście z Polski i delegacje chórów z Europy. To jest wielkie wydarzenie o wymiarze historycznym i odbywać się będzie pod hasłem „Ad Fontes” czyli powrót Do źródeł. Kongres podzielony jest na cztery panele, które ściśle nawiązują do 1050. rocznicy Chrztu Polski – do źródeł wiary (Ad Fontes Fidei), do źródeł muzyki (Ad Fontes Musicae), do źródeł społeczności (Ad Fontes Populi) oraz do źródeł historii (Ad Fontes Historiae).
W sumie odbędzie się 6 koncertów. Pięć w ramach „Noc Chórów – Ad Fontes Musicae” oraz światowe prawykonanie „Kantaty Ad fontes” Bartosza Chajdeckiego, kompozytora muzyki do serialu „Czas Honoru” i filmu „Bogowie”. Kantata przywoła najznamienitsze postaci i wydarzenia z historii kościoła w Polsce. To wydarzenie przygotowane w ramach panelu „Ad Fontes Historiae - Do Źródeł Historii”, będzie unikatowym w skali ogólnopolskiej. Utwór ten, dzięki wykorzystaniu licznych środków wyrazu i form scenicznych będzie stanowił artystyczny most pomiędzy różnymi epokami i stylami. Dla głębszego zrozumienia i zaprezentowania poszczególnych postaci i wydarzeń, kompozytor czerpał z różnych stylów muzycznych od chorału gregoriańskiego po muzykę współczesną. Przedsięwzięcie to okaże się z pewnością wyjątkowym punktem Kongresu. Młodzież chóralna uczestnicząca w poznańskim kongresie Pueri Cantores udowadnia, iż w świecie pełnym wirtualności i multimediów nadal jest miejsce dla śpiewu, ciszy, zadumy oraz wspólnoty. Nic nie zastąpi spotkania, rozmowy i wspólnych działań. Pielęgnujemy rozwijanie pasji i wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich. Pamiętamy, że nawet najdoskonalsze nagranie płytowe nie dostarczy takich przeżyć i emocji, jakie daje udział w koncercie. Koszty wyjazdu „Inovroclaviensis Cantans”na „ Ad Fontes” do Poznania finansują rodzice chórzystów.

„Inovroclaviensis Cantans” - „Noc Chórów” - kościół Św. Wojciecha, na Trakcie Królewsko-Cesarskim w Poznaniu.

Wzgórze św. Wojciecha to najstarsza poznańska osada. Przypuszcza się, że już ponad 1000 lat temu była ona związana z książęcym grodem na Ostrowie Tumskim. Wysokie wzniesienie w pobliżu Warty miało znaczenie strategiczne. W 997 mszę na wzgórzu miał odprawić sam św. Wojciech, zmierzający na misję do Prus. Kult biskupa rozpowszechnił książę Bolesław Krzywousty, wznosząc tu w XII wieku romański kościół pod jego wezwaniem. W kolejnych wiekach świątynia była wielokrotnie przebudowywana. Zabudowania na Wzgórzu św. Wojciecha zostały zniszczone w 1945, kiedy w pobliżu, na Cytadeli toczyły się najcięższe walki o wyzwolenie Poznania. W okresie powojennym obiekty zostały częściowo odbudowane.

Obecnie możemy podziwiać jego gotycką bryłę oraz renesansowe zwieńczenie fasady. Wystrój wnętrza nawiązuje stylistyką do dekoracji kościoła mariackiego z tematami ludowymi, maryjnymi, narodowymi. A w podziemiach świątyni znajduje się wzorem Krakowa "Poznańska Skałka". Pochowano w niej wiele wybitnych osobistości: generałów napoleońskich, poznańskich naukowców, społeczników, artystów i polityków.

Popularne posty z tego bloga

Gaudeamus Igitur na WSP im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu

Inauguracji roku akademickiego 2017/2018 na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu przewodniczył Rektor uczelni dr Wiesław Juchacz wraz z Senatem, a przybyli nań studenci, przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych współpracujący z placówką. W programie uroczystości zabrzmiał dumny hymn „Gaude Mater Polonia” i wielowiekowestudenckie „Gaudeamus Igitur”. Najlepszym studentom roku akademickiego 2016/2017 wręczono nagrody uczelniane, a studenci pierwszego roku otrzymali indeksy po złożeniu uroczystego ślubowania.

Fragmenty koncertu kolęd zespołów z MDK im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu

Fragmenty koncertu nagrano telefonem komórkowym - dziękujemy za udostępnienie
Dodatkowo kilka zdjęć z tego występu


„Da Pacem Domine” i ”Noc Chórów” w Rzeszowie

„Inovroclaviensis Cantans” uczestniczył w 9. Kongresie Polskiej Federacji Pueri Cantores w Rzeszowie od 7-9.09.2017 z udziałem 26 polskich i 5 chórów zagranicznych.Świętowano jubileusz 25 lecia tej federacji, nawiązując również doradosnych obchodów nadchodzącej 100r. Niepodległości Polski.