Przejdź do głównej zawartości

„Inovroclaviensis” na Jasnej Górze z „Krajowymi Wodociągami”

W Dniu Papieskim chór „Inovroclaviensis Cantans” śpiewał w Bazylice Jasnogórskiej, a „Musica Antiqua Inovroclaviensis” koncertowała w Sali Ojca Kordeckiego na Jasnej Górze.

Towarzyszyliśmy artystycznie i duchowo wspaniałej ekipie ludzi pracy z „Inowrocławskich Wodociągów” na ogólnopolskim pielgrzymim spotkaniu resortowym.
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, pod takim hasłem przebiegała 25. Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji i Ochrony Środowiska na Jasnej Górze. Na tegoroczne spotkanie w dniach 10-11 października 2015  przybyło około 3 tysiące osób.
Organizatorami tegorocznej jubileuszowej pielgrzymki była Krajowa Rada Duszpasterstwa Pracowników Wodociągów i Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu i Miasto Inowrocław.

W sobotę 10.10.2015 po  Hymnie do Patrona Świętego Franciszka i wykładzie inaugurującym jubileuszową pielgrzymkę odbył się koncert zespołu muzyki dawnej „Musica Antiqua Inovroclaviensis” (skład kameralny „Inovroclaviensis Cantans”) z Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroclawiu.  Program koncertu stanowiła przede wszystkim dawna muzyka polska, patriotyczno-sakralna. Koncertu słuchali pielgrzymi wodociągów z całej Polski. Występ młodych inowrocławskich artystów został przyjęty z wielkim uznaniem co znalazło wyraz w  specjalnym podziękowaniu Krajowego Duszpasterstwa Wodociągów w Katowicach za muzyczną ucztę.

W niedzielę 11.10.2015 centralnym punktem pielgrzymki była uroczysta Msza św. odprawiona w Bazylice Jasnogórskiej. Eucharystii przewodniczył  ks. Abp Wojciech Polak, Prymas Polski w koncelebrze duszpasterzy środowiska zawodowego. Liturgię muzyczną całej mszy św. śpiewał chór „Inovroclaviensis Cantans”. Partie solowe wykonali Kasia Andryszak, Kacper Świtaj i Sebastian Giemza.Na szczególną uwagę zasługuje fragment homilii, cytuję  „Wy wodociągowcy troszczycie  się o wodę i środowisko naturalne. Ale, zaznaczył Prymas,  również  troska o wodę i naturalne środowisko nie może być tylko zadaniem pracowników wodociągów, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, ale dotyczy nas wszystkich”.

W pielgrzymce uczestniczyli m.in.: ks. Grzegorz Krząkała, duszpasterz Krajowy Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz ks. Jerzy Bryła z Krakowa, ks. Radosław Orchowicz z Inowrocławia. Na 126 głosowych organach Bazyliki Jasnogórskiej akompaniował chórowi Krzysztof Fryska organista z bazyliki Matki Bożej Królowej Męczenników w Bydgoszczy. Dyrygenci zespołów: Izabela Szyma-Wysocka i Danuta Szyma. Chórzyści  „Inovroclaviensis  Cantans” dziękują, że mogli ofiarować piękną muzykę i śpiew ludziom pracy w momencie  ich ważnych duchowych przeżyć. Dlatego ślemy  w tym miejscu szczególne ukłony Prezesowi „Wodociągów”  panu Stanisławowi Kowalewskiemu i koordynatorowi wyjazdu panu Sławomirowi Dworkowi. Chór reprezentuje Powiat Inowrocławski i Polską Federację Pueri Cantores.
Popularne posty z tego bloga

Gaudeamus Igitur na WSP im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu

Inauguracji roku akademickiego 2017/2018 na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu przewodniczył Rektor uczelni dr Wiesław Juchacz wraz z Senatem, a przybyli nań studenci, przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych współpracujący z placówką. W programie uroczystości zabrzmiał dumny hymn „Gaude Mater Polonia” i wielowiekowestudenckie „Gaudeamus Igitur”. Najlepszym studentom roku akademickiego 2016/2017 wręczono nagrody uczelniane, a studenci pierwszego roku otrzymali indeksy po złożeniu uroczystego ślubowania.

Fragmenty koncertu kolęd zespołów z MDK im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu

Fragmenty koncertu nagrano telefonem komórkowym - dziękujemy za udostępnienie
Dodatkowo kilka zdjęć z tego występu


„Da Pacem Domine” i ”Noc Chórów” w Rzeszowie

„Inovroclaviensis Cantans” uczestniczył w 9. Kongresie Polskiej Federacji Pueri Cantores w Rzeszowie od 7-9.09.2017 z udziałem 26 polskich i 5 chórów zagranicznych.Świętowano jubileusz 25 lecia tej federacji, nawiązując również doradosnych obchodów nadchodzącej 100r. Niepodległości Polski.