Przejdź do głównej zawartości

„Inovroclaviensis” na Jasnej Górze z „Krajowymi Wodociągami”

W Dniu Papieskim chór „Inovroclaviensis Cantans” śpiewał w Bazylice Jasnogórskiej, a „Musica Antiqua Inovroclaviensis” koncertowała w Sali Ojca Kordeckiego na Jasnej Górze.

Towarzyszyliśmy artystycznie i duchowo wspaniałej ekipie ludzi pracy z „Inowrocławskich Wodociągów” na ogólnopolskim pielgrzymim spotkaniu resortowym.
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, pod takim hasłem przebiegała 25. Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji i Ochrony Środowiska na Jasnej Górze. Na tegoroczne spotkanie w dniach 10-11 października 2015  przybyło około 3 tysiące osób.
Organizatorami tegorocznej jubileuszowej pielgrzymki była Krajowa Rada Duszpasterstwa Pracowników Wodociągów i Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu i Miasto Inowrocław.

W sobotę 10.10.2015 po  Hymnie do Patrona Świętego Franciszka i wykładzie inaugurującym jubileuszową pielgrzymkę odbył się koncert zespołu muzyki dawnej „Musica Antiqua Inovroclaviensis” (skład kameralny „Inovroclaviensis Cantans”) z Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroclawiu.  Program koncertu stanowiła przede wszystkim dawna muzyka polska, patriotyczno-sakralna. Koncertu słuchali pielgrzymi wodociągów z całej Polski. Występ młodych inowrocławskich artystów został przyjęty z wielkim uznaniem co znalazło wyraz w  specjalnym podziękowaniu Krajowego Duszpasterstwa Wodociągów w Katowicach za muzyczną ucztę.

W niedzielę 11.10.2015 centralnym punktem pielgrzymki była uroczysta Msza św. odprawiona w Bazylice Jasnogórskiej. Eucharystii przewodniczył  ks. Abp Wojciech Polak, Prymas Polski w koncelebrze duszpasterzy środowiska zawodowego. Liturgię muzyczną całej mszy św. śpiewał chór „Inovroclaviensis Cantans”. Partie solowe wykonali Kasia Andryszak, Kacper Świtaj i Sebastian Giemza.Na szczególną uwagę zasługuje fragment homilii, cytuję  „Wy wodociągowcy troszczycie  się o wodę i środowisko naturalne. Ale, zaznaczył Prymas,  również  troska o wodę i naturalne środowisko nie może być tylko zadaniem pracowników wodociągów, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, ale dotyczy nas wszystkich”.

W pielgrzymce uczestniczyli m.in.: ks. Grzegorz Krząkała, duszpasterz Krajowy Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz ks. Jerzy Bryła z Krakowa, ks. Radosław Orchowicz z Inowrocławia. Na 126 głosowych organach Bazyliki Jasnogórskiej akompaniował chórowi Krzysztof Fryska organista z bazyliki Matki Bożej Królowej Męczenników w Bydgoszczy. Dyrygenci zespołów: Izabela Szyma-Wysocka i Danuta Szyma. Chórzyści  „Inovroclaviensis  Cantans” dziękują, że mogli ofiarować piękną muzykę i śpiew ludziom pracy w momencie  ich ważnych duchowych przeżyć. Dlatego ślemy  w tym miejscu szczególne ukłony Prezesowi „Wodociągów”  panu Stanisławowi Kowalewskiemu i koordynatorowi wyjazdu panu Sławomirowi Dworkowi. Chór reprezentuje Powiat Inowrocławski i Polską Federację Pueri Cantores.
Popularne posty z tego bloga

Chór Inovroclaviensis Cantans / zespół Musica Antiqua Inovroclaviensis

Chór Inovroclaviensis Cantans / zespół Musica Antiqua Inovroclaviensis Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu,  powiat inowrocławski Kierownictwo artystyczne:  Izabela Szyma –Wysocka,  Danuta Szyma Polska i Międzynarodowa Federacja Pueri Cantores – IFPC Polski Związek Chórów i Orkiestr O/ Bydgoszcz Archidiecezja Gnieźnieńska

„Festiwal Muzycznych Interpretacji Konstelacje ‘2017”, Inowrocław.

Organizator festiwalu: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie   „Cantio” w dniach od 23 do 25 czerwca 2017. Festiwal ma ciekawą formułę otwartych wernisaży, recitali i koncertów.         Tegoroczna inauguracja „FIM Konstelacje’2017” miała miejsce 23 czerwca   o godz. 17.00 w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu. Tutaj właśnie prezentowano rękodzieło, sztukę malarską i teatralną. W holu domu kultury odbył się wernisaż pracowni plastycznych Agnieszki Tylińskiej - Sopolińskiej i Andrzeja Bronieckiego oraz pracowni artystyczno-krawieckiej Anny Sopolińskiej. Następnie o godz. 18.00,   w sali widowiskowej przedstawiono widzom monodram Joanny Bator „Ciemno, prawie noc” w reżyserii Małgorzaty Wojciechowskiej.

Ingres Prymasa Polski- chóry: Inovroclaviensis & Archikatedralny Prymasowski

Połączone chóry - Inovroclaviensis z MDK w Inowrocławiu, zrzeszony w Federacji Pueri Cantores i Archikatedralny Prymasowski - śpiewały Magnificat Jacka Różyckiego na Ingresie Prymasa Polski Abpa Henryka Józefa Muszyńskiego metropolity gnieźnieńskiego w czasie mszy św. w bazylice Archikatedralnej w Gnieźnie w dniu 19 grudnia 2009. Dzieło zostało wykonane z obsadą instrumentalną na septet instrumentów dętych blaszanych, dwoje skrzypiec ( Izabela Duda, Jacek Kaczor) i organy (Ryszard Superczyński). Chóry przygotowali dyrygenci: Danuta Szyma , Izabela Szyma -Wysocka, Bogdan Olszak, ks. prof. Dariusz Sobczak.