Przejdź do głównej zawartości

„Festiwal Muzycznych Interpretacji Konstelacje ‘2017”, Inowrocław.


Organizator festiwalu: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie  „Cantio” w dniach od 23 do 25 czerwca 2017. Festiwal ma ciekawą formułę otwartych wernisaży, recitali i koncertów. 

      Tegoroczna inauguracja „FIM Konstelacje’2017” miała miejsce 23 czerwca  o godz. 17.00 w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu. Tutaj właśnie prezentowano rękodzieło, sztukę malarską i teatralną. W holu domu kultury odbył się wernisaż pracowni plastycznych Agnieszki Tylińskiej - Sopolińskiej i Andrzeja Bronieckiego oraz pracowni artystyczno-krawieckiej Anny Sopolińskiej. Następnie o godz. 18.00,  w sali widowiskowej przedstawiono widzom monodram Joanny Bator „Ciemno, prawie noc” w reżyserii Małgorzaty Wojciechowskiej.


Wydarzenia kulturalne tego wędrującego festiwalu:

  • Inowrocław: 24 czerwca,  bazylika Imienia NMP ( chór akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu); kościół Chrystusa Miłosiernego (chór akademicki Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i chór Towarzystwa Muzycznego „Halka” w Inowrocławiu). Koncert galowy festiwalu  Pięcioro wspaniałych pianistów i recital na dwa fortepiany”, godzina  20.30, sala widowiskowa MDK.
  • Żnin: 25 czerwca – kościół Świętego Floriana ( Żniński Chór Kameralny).
  • Kruszwica: 25 czerwca – kościół Św. Teresy i Dzieciątka Jezus ( godz. 17.30 zespół  „Musica Antiqua Inovroclaviensis”, godz. 18.00 chór akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, chór młodzieżowy „Inovroclaviensis Cantans”).Geneza  „FIM Konstelacji”: w ramach festiwalu prezentowane są różne gatunki sztuki: muzyka sakralna, ludowa i rozrywkowa , malarstwo, teatr, taniec klasyczny i recitale fortepianowe. Biorą  w nim udział chóry, soliści, zespoły  wokalne i taneczne,  kameraliści - amatorzy i  profesjonalni artyści. Festiwal  promuje dokonania środowiska artystycznego województwa Kujawsko-Pomorskiego przez organizowanie kolejnych edycji w różnych miastach regionu z wykorzystaniem potencjału lokalnych zespołów. Inicjatywa tego festiwalu jest wspierana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Urząd Miasta Torunia, PZChiO  oddział w Bydgoszczy,  Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Powiat Inowrocławski.

Organizatorzy festiwalu współpracują ze środowiskiem kompozytorskim naszego regionu, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Toruńskim Towarzystwem Muzycznym oraz radą artystyczną składającą się z muzyków, pedagogów i dyrygentów.

Foto z inauguracji: Katarzyna Kowalkowska Popularne posty z tego bloga

Gaudeamus Igitur na WSP im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu

Inauguracji roku akademickiego 2017/2018 na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu przewodniczył Rektor uczelni dr Wiesław Juchacz wraz z Senatem, a przybyli nań studenci, przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych współpracujący z placówką. W programie uroczystości zabrzmiał dumny hymn „Gaude Mater Polonia” i wielowiekowestudenckie „Gaudeamus Igitur”. Najlepszym studentom roku akademickiego 2016/2017 wręczono nagrody uczelniane, a studenci pierwszego roku otrzymali indeksy po złożeniu uroczystego ślubowania.

Fragmenty koncertu kolęd zespołów z MDK im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu

Fragmenty koncertu nagrano telefonem komórkowym - dziękujemy za udostępnienie
Dodatkowo kilka zdjęć z tego występu


„Da Pacem Domine” i ”Noc Chórów” w Rzeszowie

„Inovroclaviensis Cantans” uczestniczył w 9. Kongresie Polskiej Federacji Pueri Cantores w Rzeszowie od 7-9.09.2017 z udziałem 26 polskich i 5 chórów zagranicznych.Świętowano jubileusz 25 lecia tej federacji, nawiązując również doradosnych obchodów nadchodzącej 100r. Niepodległości Polski.