Przejdź do głównej zawartości

„Da Pacem Domine” i ”Noc Chórów” w Rzeszowie


 „Inovroclaviensis Cantans” uczestniczył w 9. Kongresie Polskiej Federacji Pueri Cantores w Rzeszowie od 7-9.09.2017 z udziałem 26 polskich i 5 chórów zagranicznych. Świętowano jubileusz 25 lecia tej federacji, nawiązując również do  radosnych obchodów nadchodzącej 100r. Niepodległości Polski.

Oprócz chórów koncertujących Rzeszów gościł reprezentantów narodowych Federacji Pueri Cantores, którzy działają na wszystkich kontynentach. Tegoroczny kongres odbył się pod hasłem „Da pacem, Domine, in diebus nostris” (Obdarz, Panie, nasze czasy pokojem).
W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie władz regionu z przedstawicielami duchowieństwa, dyrygentami i delegacjami chórów.  Jestem dumna, że dzięki talentom młodych śpiewaków, modlitwa o pokój na świecie wybrzmi właśnie z Rzeszowa – podkreśliła wojewoda Ewa Leniart podczas spotkania w urzędzie. W Rzeszowie i pobliskich miastach rozbrzmiewało jednocześnie 9 koncertów w ramach „Nocy Chórów” Pueri Cantores.
Kulminacyjnym punktem kongresu był koncert galowy w katedrze rzeszowskiej. Chóry dokonały historycznego prawykonania dzieła „Da pacem Domine” rzeszowskiego kompozytora Dominika Lasoty. Kongres był okazją do wspólnej modlitwy o pokój, wymiany doświadczeń oraz spotkań chórzystów z całej Polski, także też z Litwy, Łotwy, Ukrainy i Węgier. Organizatorzy podkreślają, że spotkanie młodych śpiewaków jest także uznaniem piękna muzyki sakralnej i wartości chrześcijańskich. Jest to wspólne dziedzictwo historyczne, społeczne i kulturalne narodów.
Polska Federacja PUERI CANTORES została utworzona w 1992 roku w Tarnowie i jest członkiem Międzynarodowej Federacji PUERI CANTORES. Federacja powstała w 1944 roku w Paryżu. Działa w ramach struktur Kościoła Katolickiego oraz podlega Papieskiej Radzie ds. Świeckich. Istnieje w blisko 40 krajach Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Azji i Afryki. Tworzą ją chóry chłopięce, a także dziewczęce i młodzieżowe. Chrześcijański system wartości stanowi podstawę ich życia i postępowania – tak mówił do chórów Pueri Cantores w Rzymie 1999 roku Jan Paweł II – Macie ważną rolę do spełnienia w życiu Kościoła. Jesteście małymi posłańcami Piękna. Na terenie Polski działa obecnie 37 zespołów zrzeszonych w PFPC. Realizują one elitarną misję federacji przez pielęgnowanie muzyki sakralnej dawnej i współczesnej. Główną ideą głoszoną przez PUERI CANTORES jest zawołanie założyciela organizacji, Ojca Fernanda Mailett: Pueri omnes in diebus venturis pacem Dei cantabunt! (Jutro wszystkie dzieci świata będą śpiewać Pokój Boży!).
Do tej pory zjazdy polskiej federacji odbyły się w następujących miastach Polski: Tarnów (1997), Kraków (2000), Poznań (2003), Toruń (2006), Nowy Sącz (2008), Siedlce – Biała Podlaska (2010), Częstochowa (2012), Poznań (2015). Kraków w 2007 gościł aż 90 chórów z całego świata, w ramach 34.Światowego Kongresu Federacji Pueri Cantores.
Popularne posty z tego bloga

Gaudeamus Igitur na WSP im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu

Inauguracji roku akademickiego 2017/2018 na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu przewodniczył Rektor uczelni dr Wiesław Juchacz wraz z Senatem, a przybyli nań studenci, przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych współpracujący z placówką. W programie uroczystości zabrzmiał dumny hymn „Gaude Mater Polonia” i wielowiekowestudenckie „Gaudeamus Igitur”. Najlepszym studentom roku akademickiego 2016/2017 wręczono nagrody uczelniane, a studenci pierwszego roku otrzymali indeksy po złożeniu uroczystego ślubowania.

Fragmenty koncertu kolęd zespołów z MDK im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu

Fragmenty koncertu nagrano telefonem komórkowym - dziękujemy za udostępnienie
Dodatkowo kilka zdjęć z tego występu