Przejdź do głównej zawartości

Koędowanie w Starostwie Powiatowym

Na tradycyjnym spotkaniu „opłatkowym” goście Starosty Powiatu Inowrocławskiego, Pani Wiesławy Pawłowskiej słuchali pięknych kolęd benedyktyńskich z dawnych wieków. Kolędy te powstały przed wiekami w domu generalnym Zakonu Benedyktynów na Monte Cassino we Włoszech i przywędrowały z zakonnikami do Polski, do Staniątek. Wyśpiewał je i zagrał na historycznych instrumentach zespół „Musica Antiqua Inovroclaviensis” z MDK im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu,działający pod kier. art. Danuty Szyma i Izabeli Szyma - Wysockiej.
Foto: K. Kowalkowska